YABANCI DİL

Etki Okullarında yabancı dil öğretimi, öğrencilerimizin edindikleri yabancı dilde yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini, hızlı karar verebilmelerini ve kendilerini bu dilde yazılı ve sözlü rahatça ve en önemlisi öz güvenle ifade edebilmelerini hedeflemektedir. Bu güvenle öğrencilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanmaya teşvik edici bir eğitim anlayışı ile eğitim vermekteyiz.

Ana sınıfı bölümünde başladığımız bilingual ( iki dilli) İngilizce eğitimine ilkokulumuzda ve ortaokulumuzda Cambridge Eğitim Modelinde yoğun bir müfredat ile devam etmekteyiz.

İngilizce derslerimizi Türk ve Yabancı öğretmenler eşliğinde Ana sınıfında oyun-aktivite temelli yaklaşım ile ilkokul ve ortaokulumuzda Inquiry Based Learning (Sorgu Temelli Öğrenme Modeli) ve Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) baz alınarak öğrencide kalıcı ve etkin öğrenmenin sağlanmasına odaklanıp; öğrencilerimizin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarının tamamında iletişimsel yeterliliğe ulaşmasını amaçlamaktayız.

Eğitim programımızın temel amacı;

  • İngilizceyi severek öğrenen,
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünebilen,
  • İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak kullanırken kendine güvenen ve       CEFR (Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı) sisteminde kendini ifade  debilen, okuduğunu ve dinlediğini anlayan,
  • Farklı kültürleri tanımanın önemini bilen dünya vatandaşları yetiştirmektir.

Etki Koleji İlkokul Yabancı Diller Bölümü olarak;

Eğitim sistemimiz yabancı dili öğretmek değil, edindirmek politikası üzerine kurulmuştur.

Küçük yaşlardan itibaren, hedef dile maruz kalan öğrencilerimiz ne kadar fazla süre dile maruz bırakılırlarsa o kadar iyi ve kalıcı öğrenme yeterliliklerine ulaşacaklarına inanmaktayız.

Etki Okulları İlkokul bölümümüzde, bu doğrultuda her kademede haftalık 14 ders saati İngilizce ve 2 ders saati İspanyolca olmak üzere toplamda 16 saatlik Yabancı Dil derslerimiz mevcuttur.

Okulumuzda alanında uzman Yabancı Öğretmenler(Native Teachers) ve Türk Öğretmenlerimiz ile kapsamlı ve sistemli, öğrencilerimizin yaş özelliklerini de gözeterek oyun ve aktivite temelli derslerimiz, proje ve performans görevlerimiz ile hedef dili yaparak yaşatarak edindirmeyi ilke olarak benimsiyoruz.

İlkokulda Hedef Seviye

Her sene adım adım seviyesini yükselten öğrencilerimizin 4. sınıfın sonunda CEFR (Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı) sistemine göre A2 seviyesine ulaşılması planlanmıştır

Bu seviyedeki öğrenciler;

Basit yazılı İngilizceyi anlayabilirler,

Aşina oldukları durumlarda iletişim kurabilirler,

Kısa uyarıları ve basit sözlü yönergeleri anlayabilirler,

Temel cümleleri ve ifadeleri anlayabilir ve kullanabilirler,

Kendilerini tanıtabilirler ve kişisel sorulara temel cevaplar verebilirler,

Yavaş ve net konuşan, anadili İngilizce olan kişilerle iletişim kurabilirler,

Kısa ve basit notlar yazabilirler.

     Etki Ortaokulu Yabancı Dil Eğitimi

Etki Okullarında Ortaokula geçişle birlikte, yabancı dil eğitimimiz 5.sınıflarımızda 17 ders saati İngilizce ve 2 ders saati İspanyolca olmak üzere toplamda 19 saattir. Yabancı dil eğitiminde, akademik İngilizcenin temellerini atmayı hedefleyen, bu amaçla okuma-yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere 4 temel beceriyi hedefe alan bir program uygulanır. Yabancı öğretmenlerin ve alanında uzman olan öğretmenlerin ağırlıklı olduğu sistemimizde ders ortamında öğrenilen bilgiler pratiğe dökülerek, yaşam içerisinde kullanılabilmesi amaçlanır. Ortaokul süresince öğrencilerimiz, İngilizceyi ileri düzeyde okuyup anlayabilecek ve konuşabilecek seviyeye ulaşırlar.

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

“İçerik ve Dilin Entegre Olduğu Öğrenim” (CLIL) farklı disiplinlerin iş birliği içinde ele alındığı entegre öğretim programı, Etki Okulları Ortaokulumuzda uygulanmaktadır.

İngilizce-Fen Bilgisi ve İngilizce -Matematik derslerinde öğrenciler, günlük hayattan örnekleriyle bilimsel süreçler, deneyler, matematiksel kavramlar ve işlemleri İngilizce olarak işler. Content Based Learning (CLIL) yaklaşımıyla öğrenciler dilin amaç değil bilgiye ulaşmak için araç olduğu anlayışını benimseyerek dil hâkimiyeti kazanır, anlamlı ve hızlı bir şekilde İngilizce öğrenirler.

Ortaokulda Hedef Seviye

Her sene adım adım seviyesini yükselten öğrencilerimizin 8. sınıfın sonunda CEFR (Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı) sistemine göre B2 seviyesine ulaşılması planlanmıştır.

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini sistemli bir şekilde geliştirmeyi hedefleyen programımız dahilinde öğrencilerimiz, çok sayıda İngilizce kitap okur, İngilizce sunumlar yapar ve konuşma aktiviteleriyle sözlü ifade becerilerini geliştirirler.

Programımızın hedefi, öğrencilerimizin gerek yazılı gerek sözlü olarak düşüncelerini belli düzeyin üzerinde bir İngilizce ile, akıcı olarak ifade edebilir olmalarını sağlamaktır.

Cambridge Assessment English

Etki Okulları, her yıl Cambridge sınavlarına eğitim müfredatı doğrultusunda öğrenci hazırlamakta ve her yıl bu sınavlarda üstün başarı göstermektedir.

Cambridge Assessment English sınavları, dünyada İngilizce konuşulan tüm ülkelerdeki okullar, üniversiteler, özel sektör ve kamu sektörleri tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir.

Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu sınavların sonucunda Cambridge sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi bir eğitim kurumunda veya mesleki alanlarda İngilizce seviyesini belgeleyebilmektedir.

Cambridge Sınavları’nın tamamı, yabancı dil öğretiminde esas olan; okuma(reading), yazma (writing), dinleme (listening) ve konuşma (speaking) gibi dört temel beceriyi ölçmektedir.

Cambridge English sınavları gerçek yaşam durumlarına dayalı olup, öğrencilerin sınıf dışında iletişim kurmak ve gelişmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirir.

Cambridge English Yeterlikleri, İngilizce öğrenmeyi keyifli, etkili ve ödüllendirici kılan geniş kapsamlı sınavlardır.

Cambridge sertifikası, öğrencilerde öz güven ve motivasyon sağlar.
İngilizce öğrenmeyi keyifli, etkili ve ödüllendirici kılan, geniş kapsamlı sınavlardır.

İkinci Yabancı Dil – İspanyolca 

İspanyolca, dünyada en çok konuşulan ikinci yabancı dildir. Amerika Birleşik Devletleri’nde de en çok konuşulan ikinci yabancı dil İspanyolcadır. Ayrıca İspanyolca 21 ülkenin resmi dilidir. Bizler de ikinci yabancı dil olarak haftada 2 saat İspanyolca eğitimi veriyoruz.

İspanyolca eğitimimize 1.sınıftan başlayarak ortaokul bitimine kadar devam ediyoruz. Hedefimiz; dört dil becerisini (okuma-yazma,dinlediğini anlama,konuşma) eşit derecede kazandırmak, öğrendiğimiz dilin kültürüne hakim olmak,bu sayede farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamaktır.

 Öğrencilerimizi bir birey olarak görmenin farkındalığında aynı zamanda oyun,çizim ve boyamanın beyin aktivitelerinde öğrenmeyi teşvik ettiğini farkettiğimizden öğrenme aktivitesinde bu yönteminde üzerinde durmaya dikkat ediyoruz.

Dil eğitiminin severek öğrenilmesine önem verdiğimiz için derslerimizde kültürel bilgilere ve oyunlara da yer veriyoruz. Aksan öğrenimi ve kulak dolgunluğu için işitsel eğitim yöntemiyle dil öğrenimini genişletiyoruz.