YABANCI DİL

Etki Kolejinde yabancı dil öğretiminin temelini  Common European Framework  ( Avrupa Dil Çerçeve Programı ) oluşturmaktadır. Gösterdikleri gelişim basamaklarına göre öğrencilerimiz , Cambridge üniversitesinin uluslararası geçerliliğe sahip, Starters, Movers, Flyers sınavları ileTrinity sınavlarına girmektedirler.

Gerek ülkemizin , gerek  dünya şartlarının değişimine kayıtsız kalmanın imkansızlaştığı şu günlerde, yabancı dil eğitiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Globalleşen dünyada,  iletişimde ortak nokta ortak dilden geçmekte. Günümüz şartlarına baktığımızda bu dilin İngilizceolduğu konusunda hepimiz hemfikirizdir şüphesiz.

Yabancı Dil öğrenmenin en hızlı olduğu dönemin 2-12 yaş aralığı olduğu kabul edilmektedir.  Yeni doğan bir bebeğin beyninde ortalama bir milyar nöron varken, çocukluk evresi sonunda bu rakam neredeyse yarıya düşer. Çünkü beyin “Kullanılmayanı at “ prensibiyle çalışır. Bu sebeple bizler kurumumuzda, anasınıfımızda başladığımız İngilizce eğitimine , ilkokulda daha yoğun bir şekilde native (ana dili İngilizce olan )  ve  Türk İngilizce öğretmenleriyle devam etmekteyiz

İngilizce öğrenmenin gerek anadil , gerek diğer yabancı dillerin öğrenimini hızlandırdığını gözönüne alırsak , öğrencilerimizi uluslararası donanıma sahip bireyler haline getirmeyi  amaçlamaktayız. Bu temelleri atarken onların gelişim özelliklerini  göz önünde bulunduruyoruz. Oyun ve drama ağırlıklı bir eğitimle İngilizce ile tanıştırıp, aldıkları yoğun eğitimden zevk almalarını, farkında olmadan eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz.