PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

         Anaokulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri eğitim sisteminin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur. Günümüzün modern eğitim anlayışı, öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Bu kapsamda kurumumuzda rehberlik çalışmalarının temelini; okul öncesi dönemde öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin desteklenerek, bireysel yetenek ve becerilerin keşfedilmesi ve bunların gelişmesine destek olunması oluşturur. Özel Etki Okulları eğitim anlayışı doğrultusunda alanında uzman kişilerce, öğrencilerin kendisini ve çevresini tanıması, problem çözme becerilerini kazanması, kendini gerçekleştirmesi, karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi, bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi açısından çalışmalarını profesyonel olarak sürdürür. Bu amaçla öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi ile birlikte çalışır, gerekli noktalarda aksiyon alır.

Çalışmalarımız;

  • Öğrenci tanıma ve okula uyum çalışmaları
  • Sınıf Gözlemleri
  • Öğrenciye Yönelik Bireysel Rehberlik Çalışmaları
  • Öğrenciye Yönelik Grup Rehberlik Çalışmaları
  • Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
  • Veli Bilgilendirme Görüşmeleri
  • Aylık Veli Rehberlik Bültenleri
  • Yaş Gruplarına Yönelik Envanter Çalışmaları (Dikkat-Algı Ölçme Envanterleri, Gelişim Tarama Envanterleri, Okul Olgunluğu Testi vb.)
  • Sınıf ve Branş Öğretmenleriyle Görüşmeleri