OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

 “ Yaşamın sihirli yılları okul öncesi eğitimi “

Bu  dönemde;   çocuklarımızın   bilişsel   ve   kişilik   gelişimlerinin %80’ini tamamladıkları, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemidir. Etki okulları Okul Öncesi Eğitim Kurumu olarak bu temel noktadan hareketle çocuklarımızın psikomotor, bilişsel, sosyal - duygusal, dil gelişimi, öz bakım becerileri ve kültürel yönleri gibi çok yönlü gelişimlerini desteklemekteyiz. Eğitim öğretim ortamını hazırlarken zengin ve uyarıcı  çevre  olanakları ile çocuklarımızın ilgilerini, ihtiyaçlarını, bireysel farklılıklarını, öğrenme hızlarını ve gelişim özelliklerini dikkate almaktayız.

Okul Öncesi dönemde alınan bilinçli ve nitelikli bir eğitim, ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarıyı doğrudan etkilemektedir. “Sosyal-Duygusal Yetkinlik ve öz disiplin alışkanlığı” olan başarıya temel oluşturacak Okul Öncesi Döneme uygun donanım ve etkinliklerle; insan sevgisini benimseyen, Atatürk’ü doğru tanıyan, milli ve manevi değerlerine bağlı, saygılı, paylaşımcı, hoşgörülü, doğru iletişim kuran, sorumluluk alan, sorumluluğunu yerine getiren, araştırmacı, girişimci, bilinçli tüketici olan, çevre bilinci gelişen, Türkçeyi doğru ve düzgün konuşan, bunun yanı sıra yabancı dil eğitiminin temellerini sağlam alan, akıl yürüten, kendi kendine yetebilen, kendi kendini motive eden, karar verebilen, hak ve sorumluluklarını dengeli bir şekilde taşıyabilen çocuklar yetiştirmek için siz değerli velilerimiz ile işbirliği içinde çalışmayı arzuluyoruz.