İLKOKULDA HEDEF SEVİYE

Her sene adım adım seviyesini yükselten öğrencilerimizin 4. sınıfın sonunda CEFR (Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı) sistemine göre A2 seviyesine ulaşılması planlanmıştır

Bu seviyedeki öğrenciler;

  • Basit yazılı İngilizceyi anlayabilirler
  • Aşina oldukları durumlarda iletişim kurabilirler
  • Kısa uyarıları ve basit sözlü yönergeleri anlayabilirler
  • Temel cümleleri ve ifadeleri anlayabilir ve kullanabilirler
  • Kendilerini tanıtabilirler ve kişisel sorulara temel cevaplar verebilirler
  • Yavaş ve net konuşan, anadili İngilizce olan kişilerle iletişim kurabilirler
  • Kısa ve basit notlar yazabilirler