HEDEFLERİMİZ

Özel Etki İlkokulu olarak hedefimiz, öğrencilerimizin yürüdükleri bu yolda;

1- Atatürk Cumhuriyetinin ilke ve değerlerine sahip,

2-Evrensel değerlerle donanmış

3- Ulusal değerlere saygılı,

4-Farkındalığı ve güveni yüksek,

5-Öz saygı ve disipline sahip,

6-Araştıran, sorgulayan, aktif rol üstlenen,

7-Sanata ve spora ilgi duyan, merak duygusu gelişmiş,

8-Öğrenme motivasyonu yüksek bireyler olmalarına rehberlik etmektir.

Eğitim- Öğretim Programı

Öğrencilerimiz için temel felsefemiz; öğrenci odaklı, aktif ve tam öğrenmeye dayalı, her öğrencinin bir değer olduğu ilkesini içselleştirmiş bir eğitim sistemini uygulamaktır.

Bu amaçla, Tam Öğrenme Modelini kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış kriterleri üzerine kurup bilgiyi depolamak yerine, öğrenme sorumluluğunu öğrencilerin üstlenmesine olanak tanımayı hedeflemektedir. Her öğrencinin farklı öğrenme stillerini dikkate alarak dersi destekleyici etkinliklerin yapılmasına özen gösterilmektedir.

   Öğrencilerimizi, çağın ilerisine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, etkili öğrenmeyi gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini kazanmaları adına derslerimiz zenginleştirilmiş materyallerle, oyunlaştırarak öğrenmenin hakim olduğu derslerimizde öğrencilerimiz sınıfın nesnesi değil öznesi rolündedir. Bu bakış açısından yola çıkarak ders içeriğine göre sunuş, buluş ve araştırma – inceleme öğretim stratejileri kullanılarak, disiplinler arası öğrenme bütünlüğü sağlanmaktadır.

Her öğrencimizin öğrenme yolculuğu ve hızının farklı olduğu bilincinden yola çıkarak çoklu öğrenme kuramını ilke edinmiş bulunmaktayız. Bütün bunların ötesinde en birincil hedefimiz, öğrencilerimizin mutluluğudur. Bizler biliyoruz ki bugünün mutlu çocukları, yarının mutlu bireyleridir.

Akademik Program

Okulumuzda derslerimiz, 08.50 de başlayıp 16.00’ya kadar haftada 45 saat olacak şekilde planlanmıştır.

 1. Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler İngilizce” gibi temel derslerimizin yanı sıra,
 2. Akıl Oyunlar ve Yaratıcı Zekâ
 3. İkinci Yabancı Dil (İspanyolca)
 4. Satranç,
 5. Beden Eğitimi 
 6. Kodlama
 7. Müzik,
 8. Görsel Sanatlar,
 9. Psikolojik Danış ve Rehberlik,
 10.   gibi branş derslerimiz ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

  08.50-09.25

  1. Ders Saati

  09.25-09.35

  Teneffüs

  09.35-10.10

  2. Ders Saati

  10.10-10.20

  Teneffüs

  10.20-10.55

  3. Ders Saati

  10.55-11.05

  Teneffüs

  11.05-11.40

  4. Ders Saati

  11.40-12.20

  Öğle Yemeği (40 dk.)

  12.20-12.55

  5. Ders Saati

  12.55-13.05

  Teneffüs

  13.05-13.40

  6. Ders Saati

  13.40-13.50

  Teneffüs

  13.50-14-25

  7. Ders Saati

  14.25-14.40

  İkindi Kahvaltısı (15 dk.)

  14.40-15.15

  8. Ders Saati

  15.15-15.25

  Teneffüs

  15.25-16.00

  9. Ders Saati

   

  ZAMAN ÇİZELGESİ

   

  İlkokula Etkili İlk Adım

  Okulumuzda okuma yazma eğitimi hazırlık sınıflarımızda başlamaktadır. Çağın gereklerine uygun olarak öğrencilerimize öğrenmeyi öğretirken çocuk dünyasına dokunmadan aktif keşif dönemlerini değerlendiriyoruz.

  Okuma yazma eğitimi verirken her bir öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olarak ve bireysel farklılıklarını gözeterek doğru uyaranlarla karşılaşmalarını sağlıyoruz.

  Önceliğimiz çocuklarımıza her gelişim alanında (bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor, öz bakım) yaş özelliğine göre kazanması gereken becerileri kazandırmaktır. Okuma-yazma için gerekli çizgi, ses vb. ön becerilere yönelik pek çok çalışma anaokulumuzda yapılmaktadır. Bizler de oyun tabanlı öğrenme metodunu uygulayarak öğrencilerimizi okuma-yazma sürecine dahil ediyoruz.

  Ses hissetme ve tanıma etkinlikleri ile okuma hazırlık sürecine başlıyoruz. Her Öğrencinin kendi öğrenme hızında ilerlemesine izin vererek sesi okuma ve yazma aşamasına geçiriyoruz İlerleyen süreçlerde hece, kelime ve anlamlı cümleler oluşturarak okuma-yazma sürecini tamamlıyor ve öğrencilerimizi bir üst kademeye hazırlıyoruz.

   Sınıflarımız; Okuma-Yazma Sürecini Tamamlayanlar ve Okuma-Yazma Sürecinde Olan, öğrenciler olarak şubelere ayrılmaktadır.

  Okuma-Yazma Sürecini Tamamlayanlar

  Okuma- yazma becerisini anaokulu hazırlık kademesinde edinmiş öğrencilerden oluşan grubumuzdur. Okuma-yazma becerisini kazanmış şekilde 1. Sınıfa başladığı için erken çocukluk döneminden ilköğretime geçiş adaptasyonu daha kolay sağlanmaktadır.

  Öğrencilerimiz 1. Sınıf 1. Dönemde kısa süreli hızlandırma çalışmalarından sonra, 1.sınıf 2. Dönem kazanımlarını işlemeye başlamaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz kazanımları farklı kaynaklardan, bol etkinlik ve materyallerle içselleştirmektedir.4. sınıfa geldiğimizde ise öğrencilerimiz akademik yoğunluğu ve ortaokula geçiş sürecini rahatlıkla atlatmaktadır.

  Okuma-Yazma Sürecinde Olanlar

  Okuma- yazma becerisini 1.sınıfta kazanan öğrencilerimizin oluşturduğu grubumuzdur. Öğrencilerimiz ses temelli cümle yöntemi kullanılarak zenginleştirilmiş materyaller ve oyunlarla somut öğrenme gerçekleştirmektedir. Öğrencilerimizin okuma- yazma sürecinin adaptasyonu disiplinler arası oyunlarla hızlı ve etkili hale getirilerek tamamlanmaktadır. Kalıcı öğrenmenin oluşması adına okuma yazma süreci farklı kaynaklardan çok yönlü desteklenmektedir. Öğrencilerimiz, süreç içerisinde Okuma-Yazma Sürecini Tamamlayanlar ile ortak kazanımlara ulaşıp avantajları elde etmektedir.

  Birinci sınıflarımızın şube oluşumlarında nelere dikkat ediyoruz.

  Anaokulu Öğretmeni

  Rehberlik Birimi

  Yönetici Görüşleri

  Arkadaş İlişkileri

  Kız - erkek dağılımı

  Yaş aralığı

  Okul olgunluk testleri

  Öğretmen öğrenci eşleştirmesi yapılmaktadır.