SANAT

Prof. Dr. İlhan Özkeçeci'nin de dediği gibi sanat, insanın tabiat ve çevre karşısında duygu ve düşüncelerini renk, çizgi, biçim, ses, söz ve ritm aracılığıyla şahsi bir biçimde yansıtılmasıdır.  Sanat, duygu ve düşünce arasında iç içe geçmiş bir bağlantı olduğu gibi öğrenme ve gelişim sürecinin de etkin bir yardımcısıdır.

Sanat, bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, işbirliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçme ve ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp bitirme sevincini tatmayı, üretken olmayı sağladığı için gereklidir.

Sanat bir milleti başka milletlerden ayıran, bir milletin güzeli bulma tarzını ortaya koyan kültür unsurudur. İnsanoğlu sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını söz, ses, renk, ışık, şekil ve anlayış zevkinin toplamı olan sanatla karşılar.

  • Sanat; önemli bir iletişim kurma aracıdır.
  • Sanat faaliyetlerinde bulunmak hayatı güzelleştirir.
  • Bu suretle sanat insanda var olan yetenekleri gün ışığına çıkartır, bunları harekete geçirerek kendine  güven duygusunu arttırır.
  • Sanat insanın geçmişi, bugünü ve yarını arasında bağlantı kurmasını sağlar. Ona kendi kültürel geçmişini tanıtarak, ondan önemli ölçüde yararlanmasına vesile olur.
  • Sanat uğraşları ruhen tedavi edici özelliklere sahiptir.

Buradan yola çıkarak etüt saatlerimizin bir kısmını matematik, fen bilimlerine ayırmak yerine resim, müzik ve dans derslerine ayırdık. Aynı zamanda kulüp saatlerinde spesifik resim konuları, enstrüman çalma, tiyatro vb. etkinliklerle öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.