ETKİ İLKOKULU AVRUPA-2 KAMPÜSÜ

Avrupa-2 Anaokulu

 

“Yaşamın Sihirli Yılları” Okul Öncesi Dönem

Bu dönemde; çocuklarımızın bilişsel ve kişilik gelişimlerinin %80’ini tamamladıkları, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemidir. Etki Okulları Okul Öncesi Eğitim Kurumu olarak bu temel noktadan hareketle çocuklarımızın psikomotor, bilişsel, sosyal- duygusal, dil gelişimi, öz bakım becerileri ve kültürel yönleri gibi çok yönlü gelişimlerini desteklemekteyiz. Eğitim öğretim ortamını hazırlarken zengin ve uyarıcı çevre olanakları ile çocuklarımızın ilgilerini, ihtiyaçlarını, bireysel farklılıklarını, öğrenme hızlarını ve gelişim özelliklerini dikkate almaktayız.

 

 

Okul Öncesi dönemde alınan bilinçli ve nitelikli bir eğitim, ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarıyı doğrudan etkilemektedir. “Sosyal-Duygusal Yetkinlik ve öz disiplin alışkanlığı” olan başarıya temel oluşturacak Okul Öncesi Döneme uygun donanım ve etkinliklerle; insan sevgisini benimseyen, Atatürk’ü doğru tanıyan, milli ve manevi değerlerine bağlı, saygılı, paylaşımcı, hoşgörülü, doğru iletişim kuran, sorumluluk alan, sorumluluğunu yerine getiren, araştırmacı, girişimci, çevre bilinci gelişen, Türkçeyi doğru ve düzgün konuşan, bunun yanı sıra yabancı dil eğitiminin temellerini sağlam alan, akıl yürüten, kendi kendine yetebilen, kendi kendini motive eden, karar verebilen, verdiği kararların sonucuna katlanabilen hak ve sorumluluklarını dengeli bir şekilde taşıyabilen çocuklar yetiştirmek için siz değerli velilerimizin işbirliği ile çalışmayı arzu ediyoruz.

 

 

Sizleri, geleceğimiz olan çocuklarınızı emanet edeceğiniz, Etki Okulları misyonunu, vizyonunu, değerlerini tanıtmaya ve paylaşmaya davet ediyoruz.