EĞİTİM FELSEFESİ

Her birey özeldir ve öğrenemeyen çocuk yoktur…

 

Eğitim felsefemiz doğrultusunda öğrencilerimizin güvenli bir ortamda, öğrenme süreçlerinde kendi öğrenme yöntemlerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda hareket ederek, öğrenme sürecinde zaman ve  özgüven kaybını engellemiş oluyoruz.            

 

Etki  Koleji’nin  “7 Etki”si

ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ

“Eğitimde Temel Kazanım İstikbaldir” İlkesiyle Oluşturulmuş Temalı Eğitim Modeli. Temalı eğitim modeli nedir ? Eğitim bilimlerinde disiplinler arası yaklaşım olarak da adlandırılan temalı eğitim, öğrenciyi bilgi karmaşasından kurtarmak için hedeflenmiştir. Bir derste işlenen konu, diğer derslerle de ilişkilendirilir . Her derste aynı temayı öğrenen çocuğumuzun bilgi yığını altında kalması engellenir. Bir örnek ile netleştirecek olursak, hayat bilgisi dersinde ilkbahar konusunu öğrenen çocuğumuz, ingilizce dersinde de aynı temayı işler, müzik dersinde ilkbahar ile ilgili şarkı öğrenir. Konuların pekişmesi kolaylaşır, öğrenme kalıcı hale gelir.

 

DENGELİ EĞİTİM PROGRAMI

Akademik ve Sosyal Becerilerin Dengeli Harmanlandığı Özgün Eğitim Programı. Eğitim programımızda sadece öğrenmeyi değil, eğlenmeyi de hedefledik. Geleneksel oyun dersi ile öğrencilerimize, sınıf öğretmenleri ile haftada bir ders, bizlerin çocukluğunda oynadıkları oyunlarla, kültür aktarımına aracı olmayı amaçladık.

 

AKADEMİK ALTYAPI GÜCÜ

Tecrübeli, Alanında Uzman; Yönetim ve Eğitim Kadrosu.Yavrularımıza rol model olacak olan öğretmenlerimiz, titiz bir çalışma sonucu özenle seçilmiştir.Tüm yönetim kadromuz eğitim kökenli olup, pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

 

EVRENSEL DEĞERLERE BAĞLI YAŞAM BECERİSİ KAZANDIRMA

Çocuk Odaklı Öğretmen ve Öğretim Sistemi İle Yüksek Motivasyon, Özgüven ve Başarı.‘”Bir ülkenin geleceği , o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır” demiş Albert Einstein . Geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın alacağı eğitim, tam da bu noktada hayati önem arz etmektedir. Bizler, Etki Koleji olarak ‘önce insan’ felsefesiyle, hayata hazır , mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hepimizin hayatının ilerleyen dönemine etki etmiştir ilkokul çağı. Çocuklarımızın hayat yolundaki ilk adımlarını sağlam atmaları ve doğru zaman geldiğinde koşmalarını sağlamak için yanlarındayız. Gardner’ın çoklu zeka kuramında açıkladığı gibi, her bireyin tek tip zeka türüne sahip olması imkansızdır. Bu sebeple her bireyin bilgiye ulaşma şekli de farklı olacaktır. Önemli olan, akademik hayatı yeni başlayan çocuklarımızın kendilerine uygun öğrenme yöntemleriyle, merak duygularını ortaya çıkarmaktır. Çünkü öğrenmenin ilk basamağı merak etmektir. Öğrencilerimiz , okulumuzda temel becerilerini oyun oynayarak , eğlenerek , drama, beyin fırtınası , grup tartışmaları yöntemleri ile yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Öğrenci farklılıklarını göze alarak oluşturduğumuz programımızda, her öğrencinin kendini bulabilmesini hedefledik. Öğrencilerimizin beş duyusuna da hitap ederek , eğitim öğretimde onlara geniş bir yelpaze ile yaklaşıyoruz

 

İNGİLİZCE EĞİTİMİNE VERİLEN ÖNEM

Drama, Oyun ve Konuşma Ağırlıklı Yoğunlaştırılmış İngilizce Öğretim YöntemiEtki Kolejinde yabancı dil öğretiminin temelini Common European Framework ( Avrupa Dil Çerçeve Programı ) oluşturmaktadır. Gösterdikleri gelişim basamaklarına göre öğrencilerimiz , Cambridge üniversitesinin uluslararası geçerliliğe sahip, Starters, Movers, Flyers sınavlarına girmektedirler.Gerek ülkemizin , gerek dünya şartlarının değişimine kayıtsız kalmanın imkansızlaştığı şu günlerde, yabancı dil eğitiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Globalleşen dünyada, iletişimde ortak nokta ortak dilden geçmekte. Günümüz şartlarına baktığımızda bu dilin İngilizceolduğu konusunda hepimiz hemfikirizdir şüphesiz.Yabancı Dil öğrenmenin en hızlı olduğu dönemin 2-12 yaş aralığı olduğu kabul edilmektedir. Yeni doğan bir bebeğin beyninde ortalama bir milyar nöron varken, çocukluk evresi sonunda bu rakam neredeyse yarıya düşer. Çünkü beyin “Kullanılmayanı at “ prensibiyle çalışır. Bu sebeple bizler kurumumuzda, anasınıfımızda başladığımız İngilizce eğitimine , ilkokulda daha yoğun bir şekilde native (ana dili İngilizce olan ) ve Türk İngilizce öğretmenleriyle devam etmekteyiz İngilizce öğrenmenin gerek anadil , gerek diğer yabancı dillerin öğrenimini hızlandırdığını gözönüne alırsak , öğrencilerimizi uluslararası donanıma sahip bireyler haline getirmeyi amaçlamaktayız. Bu temelleri atarken onların gelişim özelliklerini göz önünde bulunduruyoruz. Oyun ve drama ağırlıklı bir eğitimle İngilizce ile tanıştırıp, aldıkları yoğun eğitimden zevk almalarını, farkında olmadan eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz.

 

FİZİKSEL ÖZELLİK

Butik Olarak Tasarlanmış Ahşap Doku Konseptli OkulOkulumuzun ilk bakışta dikkat çeken özelliği ahşap konseptli doğal görünümüdür. Yavrularımızın günün önemli bir bölümünü okulda geçireceği düşüncesinden yola çıkarak, onlara en sağlıklı ve huzurlu ortamda eğitim vermeyi amaçladık.

 

SOSYAL VE FİZİKİ ALANLAR

Okulumuzda, çocuklarımıza farklı sosyal ve bilimsel yetkinlikler kazandırmak amacıyla; Kültür Merkezi, Kütüphane, Yüzme Havuzu, Resim ve Plastik Sanatlar Atölyesi, Müzik Atölyesi, Fen Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Spor Salonu ve Bale Odası bulunmaktadır.

Yemekhanemizde , günlük alınması gereken protein ve kalori ihtiyaçları göz önündebulundurularak oluşturduğumuz yemek listesi düzenli olarak aşçımız tarafından okulumuzda pişirilmektedir. Yemekhanemizde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde üç öğün yemek hazırlanmaktadır