Branş Dersleri

 

KODLAMA

Günümüzdeki gelişmeleri takip ederek, gelecek yüzyılın teknolojisine uygun bir eğitimle, küçük yaştan itibaren kodlama eğitimi vererek, öğrencilerimizi robotik kodlama alanında iyi bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz.

Amacımız;

Ülkemizin geleceğini şekillendirecek yarının büyükleri olan bugünün çocuklarına, bilişimle algoritmik düşünce yapısını öğretmek,

Problem üreten değil problem çözen, teknolojiye entegre bir nesil yetiştirerek, çocuklarımızın eğlenmelerini, öğrenmelerini ve teknoloji üretmelerini sağlamak.

Algoritmik düşünce sistemini öğrenmiş bir nesil yetiştirmek.

Bugünün çocukları, yarının gençlerini problem çözme odaklı düşünmelerini öğretmek.

Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir nesil yetiştirerek geleceği şekillendirmek.

 

SATRANÇ

4000 yıllık tarih ve kültüre dayanan sosyal bir etkinlik, bir oyun ve spordur.

Planlı hareket etmek, fikir ve stratejiyi geliştirmek, geleceği ön görmek ve düşündüğünü uygulamaya taşımak gibi becerileri geliştirir.

Amacımız;

Hafıza ve beynin matematiksel yönünü geliştirir.

Sabrı ve sakin düşünmeyi, objektif bakış açısını geliştirir.

Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.

Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

Kendine güven duygusu aşılar ve bunu geliştirir.

Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.

Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.

Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.

 

JİMNASTİK

Öğrencilerin fiziksel etkinlikler, yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Amacımız;

Doğru yürüme, koşma ve duruş (postür) alışkanlığını kazanması,

Vücudunun zerafet ve estetik kazanması,

Ritm duygusu ile koordinasyonunu geliştirmesi,

Paylaşma, çoklu koordinasyon ve takım olma duygusu kazanmasına yardımcı olmaktır.

 

DANS

Dans; okul öncesi dönemde çocukların zihinsel,ruhsal ve bedensel olarak gelişimlerini, kişilik yapılarının oluşmasını destekler. Ayrıca bazı temel alışkanlıklarının kazanılmaya başlandığı okul öncesi dönemde çok yönlü gelişimlerini desteklemesi bakımından önemlidir.

Amacımız;

Öğrenme ve dikkat becerilerini geliştirmek.

Özgüveni ve benlik saygısını geliştirmek.

Sosyal ilişkileri güçlendirmek.

Sağlıklı fiziksel gelişimi sağlamak.